PRITISNI (PRESS) KONTEJNERI

Pritisni kontejneri rješavaju problem otpada velikog volumena. Ovi kontejneri komprimiraju otpad do omjera od 6:1, a koriste se za prešanje papira, kartona, folije i komunalnog otpada.

Kontejneri za prešanje mogu se dobiti u veličini od 8 i 10m3 za odvoz s samoutovarivačem i u obujmu od 20 i 30m3 za odvoz „abrollom“. Kontejneri se odvajaju također kompresijom. Za prešanje papira i kartona je učinkovitije prešanje po načelu vijčane vrste, a za foliju hidraulični princip sa potisnom pločom. Površina kontejnera je lakirana dva puta temeljnom bojom i dva puta pokrovnom, a nijansu boje bira kupac.

Kontaktirajte nas

Uvjerite se u dobra rješenja koja nudimo i pridružite se mnogim našim zadovoljnim kupcima.

041 743 722
2018-07-20T14:26:50+00:00