REFERENCE

REFERENCE2018-07-10T17:56:18+00:00

ADK d.o.o., Maribor – prekucni zabojniki, transportna embalaža, skladiščni regali oprema po naročilu
ADRIA MOBIL d.o.o., Novo mesto – eko lovilci, skladiščni regali, pretočne črpalke
AERO d.d., Celje – pretočne črpalke
AKRAPOVIČ d.o.o., Ivančna Gorica – press zabojniki
ALUPAK d.o.o., Slov. Bistrica – pretočne črpalke
BELINKA d.o.o., Ljubljana – prekucni zabojniki, pretočne črpalke
BETI PREJA d.o.o., Metlika – pretočne črpalke
BREST POHIŠTVO d.o.o., Cerknica – skladiščni regali
BULGARI FILATI d.o.o., Oroslavje (Hrvaška) – eko lovilci po naročilu
CABLEX-M d.o.o., Mežica – press zabojniki
CALCIT d.d., Stahovica – komunalni gradbeni zabojniki, prekucni zabojniki
CARRERA OPTYL d.o.o., Ormož – oprema po naročilu
CELES d.o.o., Cerkno – zabojnik za prah po naročilu
CESTNO PODJETJE PTUJ d.d. – komunalni gradbeni zabojniki
CETIS d.d., Celje – pretočne črpalke
CIMOS TITAN d.o.o., Kamnik – transportna embalaža
CINKARNA d.d., Celje – pretočne črpalke
ČISTO MESTO d.o.o., Ptuj – komunalni zabojniki, prekucni zabojniki
DINOS d.d. PE Murska Sobota – komunalni zabojniki
DROGA KOLINSKA d.d., Ljubljana – omare za nevarne snovi
EKO-LES d.o.o., Ptuj – prekucni zabojniki
ELAN d.d., Begunje na Gorenjskem – prekucni zabojniki
ELEKTROKOVINA Predstikalne naprave d.o.o., Maribor – transportna embalaža, oprema po naročilu
ESOT d.o.o., Celje – pretočne črpalke
ETA Cerkno d.o.o. – oprema po naročilu iz nerjavečega amteriala
ETI Elektroelement d.d., Izlake – komunalni zabojniki, transportna embalaža, oprema po naročilu
ETRA 33 d.d., Ljubljana – komunalni zabojniki, eko lovilci, skladiščni regali, zabojniki z odpirljivim dnom
GORENJE d.d., Velenje – pretočna črpalka
GORENJE GLIN d.o.o., Nazarje – prekucni zabojniki
GORIČANE d.d., Medvode – eko lovilci
HELLA LUX SLOVENIJA d.d., Ljubljana – prekucni zabojniki, zabojniki z odpirljivim dnom
HENKEL ECOLAB d.o.o., Maribor – prekucni zabojniki
HENKEL SLOVENIJA d.o.o., Maribor – dvižna miza po naročilu
HIDRIA PERLES d.o.o. – skladiščni regali, transportna embalaža, oprema po naročilu
IBI d.d., Kranj – skladiščni regali
ILIRIJA d.d., Ljubljana – pretočne črpalke
ISKRA AVTOELEKTRIKA d.d., Šempeter pri Gorici – transportna embalaža, omare za nevarne snovi
IUV d.d., Vrhnika – komunalni zabojniki, rezervoar za žvepleno kislino velikosti 12 m3 iz nerjavečega materiala
JATA EMONA d.d., Ljubljana – komunalni zabojnik
JULON d.d., Ljubljana – komunalni zabojniki, prekucni zabojniki, eko lovilci, eko skladišče, pretočne črpalke, oprema po naročilu
JUTEKS d.d., Žalec – prekucni zabojniki
KEMIRA KTM d.o.o., Ljubljana – komunalni zabojnik
KOLIČEVO KARTON d.o.o. – prekucni zabojnik
KOLPA d.d., Metlika – skladiščni regali za sode z lovilci, eko lovilci, pretočne črpalke
KOMUNALNO PODJETJE TRŽIČ d.o.o. – pretočna črpalka
KOTO d.d., Ljubljana, prekucni zabojniki, oprema po naročilu iz nerjavečega materiala
LEK d..d., Ljubljana – komunalni zabojniki, pretočne črpalke, oprema po naročilu
LESNA TIP d.d., Otiški vrh – komunalni zabojnik
LIP BLED d.d. – eko lovilci za sode
LITOSTROJ ULITKI d.o.o., Ravne na Koroškem – eko lovilci po naročilu
LIV d.d., Postojna – prekucni zabojniki, eko lovilci po naročilu
LJUBLJANSKE MLEKARNE d.d., Ljubljana in Maribor – pretočne črpalke
LTH d.d., Škofja loka – pretočne črpalke
MELTAL d.o.o., Maribor – komunalni zabojniki
MESER SLOVENIJA d.o.o., Ruše – oprema po naročilu
METAL RAVNE d.o.o., Ravne na Koroškem – komunalni zabojniki, koški za smeti
METALNA-SRM d.o.o., Maribor – pretočna črpalka
MLM d.d., Maribor – zaboji z odpirljivim dnom, oprema po naročilu
NOVOLIT d.d., Nova vas na Blokah – konzolni regali
OLMA d.d., Ljubljana – oprema po naročilu
ORO Orodjarstvo, Logatec – prekucni zabojniki
PAPIRNICA VEVČE d.d. – prekucni zabojniki, pretočne črpalke
PERUTNINA PTUJ d.d. – komunalni zabojnik
PETROL d.d., Ljubljana – eko lovilci za sode
PETROL ENERGETIKA d.o.o., Ravne na Koroškem – pretočne črpalke
PGP d.o.o., Tržič – pretočna črpalka
PIVOVARNA LAŠKO d.d. – prekucni zabojniki iz nerjavečega materiala
PIVOVARNA UNION d.d., Ljubljana – pretočna črpalka, vozički po naročilu
PREMOGOVNIK VELENJE d.d. – pretočne črpalke
PREVENT d.d., Slovenj Gradec – komunalni zabojnik
PUP Saubermacher d.o.o., Velenje – komunalni zabojniki
RADEČEPAPIR d.d., Radeče – oprema po naročilu
RADENSKA d.d., Radenci – obračalo za sode
ROTOMATIKA d.o.o., Sp. Idrija – transportna embalaža, oprema po naročilu
SADEKO d.o.o., Rimske toplice – eko lovilec, pretočna črpalka
SAUBERMACHER & KOMUNALA d.o.o., Murska Sobota – komunalni zabojniki
SEP d.o.o., Mokronog – prekucni zabojniki, komunalni zabojnik
SIJAJ JHRASTNIK d.d. – pretočne črpalke
SNAGA d.o.o., Maribor – oprema po naročilu, pogodba za vzdrževanje zabojnikov, pretočna črpalka
STEKLARNA HRASTNIK d.d. – vozički za zmes po naročilu
STEKLARNA ROGAŠKA d.d. – prekucni zabojniki
SUROVINA d.d., Maribor, PE Kranj – press zabojnik
TAB d.d., Mežica – transportna embalaža
TAJFUN d.o.o., Planina pri Sevnici – oprema po naročilu
TALUM d.d., Kidričevo – prekucni zabojniki, zabojniki z odpirljivim dnom, pretočne črpalke, oprema po naročilu
TBP d.d., Lenart – prekucni zabojniki
TCG UNITECH Lth-ol d.o.o., Škofja Loka – skladiščni regali ,transportna embalaža, oprema po naročilu
TDR METALURGIJA d.d., Ruše – transportna embalaža po naročilu
TEHNOCHEM d.o.o., Ribnica – pretočne črpalke
TEHNOSTROJ Heissenberger&pretzler d.o.o., Ljutomer – skladiščna omara za vnetljive snovi, skladišče za tehnične pline
TERMO d.d., Škofja loka – prekucni zabojniki, eko lovilci, pretočna črpalka
TERMOEKEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o., Šoštanj – komunalni zabojniki, prekucni zabojniki
TERMOELEKTRARNA TOPLARNA LJUBLJANA d.o.o. – eko lovilci za sode
TITAN d.d., Kamnik – prekucni zabojniki, transportna embalaža, skladiščni regali, oprema po naročilu
TOBAČNA LJUBLJANA d.o.o., Ljubljana – pretočne črpalke, eko lovilci
TOMPLAST d.o.o., Mirna – oamra za nevarne snovi, prekucni zabojniki
TOSAMA d.d., Vir pri Domžalah – oprema po naročilu iz nerjavečega materiala
TOVARNA OLJA GEA d.d., Slov Bistrica – pretočne črpalke
TPV d.d., Novo mesto – prekucni zabojniki, transportna embalaža, pretočne črpalke
TRIMO d.d., Trebnje – komunalni zabojniki, prekucni zabojniki, skladiščni regali
VALKARTON d.d., Logatec – komunalni zabojniki, eko lovilci, skladiščni regali, pretočne črpalke, oprema po naročilu
VARSTROJ d.d., Lendava – transportna embalaža
VEPLAS d.d., Velenje – komunalni zabojnik, oprema po naročilu
XELA POROBETON d.d., Izlake – prekucni zabojniki
ZDRAVSTVENI DOM VELENJE – komunalni zabojnik
ŽITO d.d., Ljubljana – prekucni zabojniki
ŽITO GORENJKA d.d., Lesce – pretočne črpalke
ŽITO ŠUMI d.o.o., Ljubljana – prekucni zabojnik iz nerjavnega materiala

Kontaktirajte nas

Prepričajte se o dobrih rešitvah, ki jih ponujamo in se pridružite mnogim našim zadovoljnim kupcem.

041 743 722